SLUITINGSDAGEN

– 28 februari
– 3 en 4 april
– van 16 juli t.e.m. 10 augustus
– 3 en 4 september
– 12 november
– van 24 december t.e.m. 4 januari 2019

 

– Alle Belgische feestdagen en eventuele brugdagen
– Naast bovenvermelde sluitingsdagen heeft Nanou Peggy het recht om jaarlijks 5 extra dagen te sluiten. Deze dagen zullen (behoudens in geval van overmacht) tijdig medegedeeld worden.